top of page

Fiskeoppdrett

fiskeoppdrett.jpg

- Nyinstallasjon av oppdrettsanlegg og tilhøyrande utstyr

- Fjernstyring

- Installering av landstraum til nye og eksisterande anlegg

- Modifikasjonar og oppgraderingar av eksisterande anlegg

- Vedlikehald

- Trådlaus innhenting og sending av informasjon

Sjå bilete frå nokre av våre prosjekt under!

IMG_20180626_115722.jpg
IMG_20180830_120715.jpg
IMG_20181029_101235.jpg
Oppdrettsanlegg i Masfjorden.jpg
IMG_20180711_133933.jpg
IMG_20180524_120608.jpg
IMG_20181029_101148.jpg
IMG_20180904_120018.jpg
bottom of page