Fiskeoppdrett

- Nyinstallasjon av oppdrettsanlegg og tilhøyrande utstyr

- Fjernstyring

- Installering av landstraum til nye og eksisterande anlegg

- Modifikasjonar og oppgraderingar av eksisterande anlegg

- Vedlikehald

- Trådlaus innhenting og sending av informasjon

Sjå bilete frå nokre av våre prosjekt under!

© 2018 Helland Elektro  | Org.nr: 986 751 718

 Tlf 56 34 24 30   |   post@helland-elektro.no

sikringenlogoer_til_bruk.jpg
  • Facebook Social Ikon