top of page

Tenester

Helland Elektro har sidan 1960 tilbudt tenester innan planlegging, konstruksjon og montering av elektroinstallasjonar. Vårt engasjement omfattar industri, fiskeoppdrett, bustader, næringsbygg og offentlege bygg samt modulbygg. Trykk på bileta under for å lese meir om dei ulike tenestene.

bottom of page