Næringsbygg og offentlege bygg

20171109_095955.jpg

Delar av vårt arbeid er innan rehabilitering, vedlikehald og nyinstallasjon av næringsbygg og offentlege bygg. Innan dette segmentet driv me også med installering og kontroll av brannvarslingsanlegg, adgangskontroll, kameraovervåkning, fiber m.m.