Næringsbygg og offentlege bygg

Delar av vårt arbeid er innan rehabilitering, vedlikehald og nyinstallasjon av næringsbygg og offentlege bygg. Innan dette segmentet driv me også med installering og kontroll av brannvarslingsanlegg, adgangskontroll, kameraovervåkning, fiber m.m.

© 2018 Helland Elektro  | Org.nr: 986 751 718

 Tlf 56 34 24 30   |   post@helland-elektro.no

sikringenlogoer_til_bruk.jpg
  • Facebook Social Ikon