top of page

Karriere

Me er opptatt av å ha kundar som er nøgd med arbeidet som vert utført av oss. For å kunne levere tenester av høgast mogleg kvalitet er me derfor avhengige av dyktige medarbeidarar både ute i felt og inne på kontoret.

Det er for tida ingen ledige stillingar utlyst, men send oss gjerne ein CV og søknad uansett så tar me kontakt dersom ein aktuell stilling vert ledig.

IMG_0154.jpg
bottom of page