Karriere

Me er opptatt av å ha kundar som er nøgd med arbeidet som vert utført av oss. For å kunne levere tenester av høgast mogleg kvalitet er me derfor avhengige av dyktige medarbeidarar både ute i felt og inne på kontoret.

Det er for tida ingen ledige stillingar utlyst, men send oss gjerne ein CV og søknad uansett så tar me kontakt dersom ein aktuell stilling vert ledig.

© 2018 Helland Elektro  | Org.nr: 986 751 718

 Tlf 56 34 24 30   |   post@helland-elektro.no

sikringenlogoer_til_bruk.jpg
  • Facebook Social Ikon