top of page

Med nesten 60 års erfaring har Helland Elektro utvikla seg i takt med teknologien og er i dag kjend som ein elektroinstallatør med moderne styring og framtidsretta virke. Vårt engasjement omfattar industri, fiskeoppdrett, bustader, næringsbygg og offentlege bygg samt modulbygg.

 

IMG_0032.jpg

Me har flytta inn i nytt bygg

bottom of page