Med nesten 60 års erfaring har Helland Elektro utvikla seg i takt med teknologien og er i dag kjend som ein elektroinstallatør med moderne styring og framtidsretta virke. Vårt engasjement omfattar industri, fiskeoppdrett, bustader, næringsbygg og offentlege bygg samt modulbygg.

 

IMG_0032.jpg

Me har flytta inn i nytt bygg

© 2018 Helland Elektro  | Org.nr: 986 751 718

 Tlf 56 34 24 30   |   post@helland-elektro.no

sikringenlogoer_til_bruk.jpg
  • Facebook Social Ikon